DentaKids et et produkt fra Dentacare AS.
Distribuert gjennom Bonaventura Sales AS, og fås kjøpt i de fleste dagligvarebutikker.

Back to top